Hver dag henter, bringer og uddeler vi mad via vores Madoaser i hele landet, hvor maden gives væk til dem, der møder op

Her finder du godkendte regnskaber/resultatopgørelser

Indkaldelse til generalforsamling:

Dagsorden:

– Valg af dirigent.
– Valg af referent.
– Bestyrelsens beretning om Foreningens virke i det forløbne år.
– Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
– Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer under medlemskab C.
– Valg af bestyrelse og suppleanter.
– Valg af revisor.
– Eventuelt.

Benjamin Erichsen + Thomas Odborg er på valg til bestyrelsen og ønsker genvalg.

Brian Månsson og Michael Diekelmann stopper som suppleanter. Bestyrelsen indstiller i stedet May Kjærsgaard og Mette Fruensgaard

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen og skal sendes til bl@stopspildlokalt.dk

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest 7 dage før til re@stopspildlokalt.dk.
5 dage før generalforsamlingen, vil der blive sendt regnskaber + indkommende forslag ud på mail til tilmeldte.

Dato: 31/5-2023
Adresse: Per Henrik Lings Alle 2, Østerbro v. receptionen
Tid: kl. 17

Lagt op d. 5/5.2023

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til nærværende.

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen i Stop Spild Lokalt

Frivillige fra Stop Spild Lokalt afhenter hver dag mad og råvarer, som ingenting fejler, men som pga. udløbet datomærkning eller beskadiget emballage ikke kan sælges i butikkerne. Til gengæld er de op imod 300 butikker, som er med i ordningen, så flinke at de giver varerne kvit og frit til Stop Spild Lokalt.