Menu

Generalforsamlinger

Her kan du løbende holde dig opdateret på generalforsamlinger, regnskaber mv. hos Stop Spild Lokalt.

Indkaldelse til Generalforsamling, torsdag d. 21. april 2021, kl. 17:30.
For deltagelse, send venligst en mail til re@stopspildlokalt.dk
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Vedtægtsændring
  3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
  4. Regnskabet fremlægges til debat og godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Følgende er på valg og ønsker genvalg: Jens Jakob Holm, Thomas Odborg og Rasmus Erichsen.
Kenneth Holmen Pedersen fratræder fra bestyrelsen – Hans plads går til Michael Diekelmann fra repræsentantskabet.

For at deltage på generalforsamlingen skal du falde indunder følgende medlemskaber:

A: Frivillige med kontrakt.

B: Samarbejdspartnere, leverandører og virksomheder

Indkommende forslag skal være formanden i hende via mail, senest 14 dage før generalforsamlingen – D. 7/4

……………………………

Her finder du godkendte regnskaber/resultatopgørelser for de senest to år (2019 & 2020).

Referat mv.:
Generalforsamling-Hovedbestyrelsen-270421

Regnskab/resultatopgørelse · 2019:
Resultatopgørelse-2019_underskrevet

Regnskab/resultatopgørelse · 2020:
Resultatopgørelse-2020_underskrevet

Regnskab/resultatopgørelse · 2021:
Generalforsamling_referat22

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til nærværende?

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen i Stop Spild Lokalt